Ewidencje i rejestry - Komenda Powiatowa Policji w Łukowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i rejestry

Strona znajduje się w archiwum.

Ewidencje i rejestry

 

Ewidencje i rejestry

 Informacja o prowadzonych ewidencja i rejestrach w poszczególnych komórkach organizacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Łukowie.

 

Wydział Kryminalny:

1. Rejestr Śledztw i Dochodzeń;

2. Rejestr czynności sprawdzających i odmów wszczęcia postępowania przygotowawczego;

3. Księga dowodów rzeczowych;

4. Rejestr dochodzeń rejestrowych.

 Wydział Prewencji:

1. Rejestr spraw o wykroczenia;

2. Rejestr zatrzymanych praw jazdy przekazanych do Sądu Rejonowego w Łukowie;

3. Rejestr osób poszukiwanych do w celu ustalenia miejsca pobytu;

4. Rejestr osób objętych zakazem stadionowym;

5. Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi do badania stanu

    trzeźwości;

8. Rejestr nieletnich objętych nadzorem.

 Wydział Ruchu Drogowego:

1. Rejestr kolizji drogowych;

2. Rejestr wypadków drogowych;

3. Rejestr użycia urządzeń elektronicznych do badania stanu trzeźwości;

4. Rejestr użycia radarowych mierników prędkości;

5. Rejestr pracy videorejestratorów;

6. Rejestr wydanych uprawnień do kontroli ruchu drogowego;

7. Rejestr zatrzymanych uprawnień do kierowania pojazdami;

8. Rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych;

9. Rejestr ujawnionych wykroczeń drogowych fotorejestratorem;

10. Ewidencja kierujących naruszających przepisy ruchu drogowego;

11.Ewidencja usuniętych pojazdów.

 Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prasowo – Informacyjnych:

 1. Rejestr wydanych pozwoleń na broń;

 2. Rejestr żołnierzy rezerwy posiadających przydziały mobilizacyjne.

 Zespół Kadr i Szkolenia:

1. Etat Komendy Powiatowej Policji w Łukowie;

2. Etat Komisariatu Policji w Adamowie;

3. Etat Komisariatu Policji w Stoczku Łukowskim;

4. Rejestr postępowań dyscyplinarnych.

Jednoosobowe Stanowisko do spraw kontroli:

1. Rejestr skarg i wniosków;

2. Rejestr listów i pism anonimowych;

3. Rejestr postępowań dyscyplinarnych.

 Jednoosobowe Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony

  Przeciwpożarowej:

1. Rejestr wypadków policjantów

2. Rejestr wypadków pracowników;

3. Rejestr szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;

4. Rejestr szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

 Zespół Prezydialny:

1. Rejestr teczek, dokumentów, dzienników i książek ewidencyjnych;

2. Rejestr delegacji;

3. Dziennik korespondencyjny;

4. Dziennik podawczy;

5. Książki doręczeń przesyłek miejscowych;

6. Książka doręczeń przesyłek nadanych Pocztą Specjalną;

7. Książka protokołów z narad i odpraw służbowych;

8. Książka doręczeń wezwań dla funkcjonariuszy;

9. Książka kontroli jednostki;

10. Skorowidz imienny;

11. Skorowidz rzeczowy;

12. Ewidencje przepisów MSWiA, KGP, KWP i KPP.

 Zespół Wspomagający:

1. Książka druków ścisłego zarachowania;

2. Książka kasowa wydatków i dochodów budżetowych;

3. Książka kasowa mandatów karnych;

4. Rejestr umów;

5. Książki sprzętu w użytkowaniu;

6. Rejestr darowizn przyjętych przez Komendę Powiatowa Policji w Łukowie;

7. Rejestr postępowań szkodowych.

Metryczka

Data publikacji 15.05.2009
Data modyfikacji 20.06.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Łukowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Komendant Powiatowy Policji w Łukowie
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Józwik
do góry