Informacje dla osób głuchoniemych i słabosłyszących - Język migowy - Komenda Powiatowa Policji w Łukowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Język migowy

Informacje dla osób głuchoniemych i słabosłyszących

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243, z późn. zm.) organy administracji publicznej są zobowiązane do zapewnienia realizacji usługi pozwalającej na komunikowanie się z osobami doświadczającymi trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach
z podmiotami zobowiązanymi. Organ administracji publicznej udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy, w formie dostępnej dla osób uprawnionych, na ich wniosek.

Dla naszych petentów zapewniamy obsługę przy pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania spraw w Komendzie Powiatowej Policji w Łukowie.

Usługa wykonywana przez tłumacza, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.) jest bezpłatna. 

Potrzebę skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (polski język migowy, system językowo-migowy, sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych) należy zgłosić co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Komendzie (z wyłączeniem sytuacji nagłych) z podaniem proponowanego terminu wizyty, kontaktując się z Dyżurnym jednostki:

  • faksem pod  nr 25 797 62 44 (za pośrednictwem załączonego wniosku), 
  • na adres e-mail: kpp.lukow@lu.policja.gov.pl (za pośrednictwem załączonego wniosku).
  • lub kontaktując się z dyżurnym KWP w Lublinie za pomocą wiadomości SMS pod numerem        531 555 444

w sprawach skarg i wniosków przyjmują:

  • Komendant Powiatowy Policji w Łukowie lub jego Zastępca w każdy poniedziałek w godzinach 14:00 – 17:00.
  • Wyznaczone osoby przez Komendanta codziennie w godzinach 8:00 – 15:30.

Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego województwa lubelskiego dostępny jest na stronie Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Rejestr tłumaczy języka migowego PZG dostępny jest również na stronie Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych.

Metryczka

Data publikacji 09.09.2015
Data modyfikacji 09.09.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Łukowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Józwik
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Józwik Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prasowo+Informaczjnzch
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Józwik
do góry