Przyjmowanie i załatwianie spraw - Komenda Powiatowa Policji w Łukowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Strona znajduje się w archiwum.

Przyjmowanie i załatwianie spraw

 

Przyjmowanie i załatwianie spraw

 

Aktami  prawnymi regulującymi sposoby przyjmowania i załatwiania spraw jest:

1.       ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016.23 tekst jednolity).

2.      Decyzja nr 38/2016 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie z dnia 5 lutego 2016 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania czynności kancelaryjnych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie i podległych jednostkach organizacyjnych

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw.

Sprawy do Komendy Powiatowej Policji w Łukowie wnoszone mogą być osobiście, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub za pomocą faxu (25) 797 62 44. Przyjmowane i załatwiane są bez zbędnej zwłoki. Wpływające pisma rejestrowane są w sekretariacie Komendanta Powiatowego Policji i dekretowane przez niego na poszczególne komórki organizacyjne, właściwe do załatwienia danej sprawy. Następnie pisma powyższe są dekretowane przez naczelników bądź kierowników komórek i przekazywane merytorycznym pracownikom, celem ich załatwienia i udzielenia odpowiedzi.
Kontakt z pracownikami oraz bliższe informacje można uzyskać telefonując do Zespołu Prezydialnego  Komendanty Powiatowej Policji w Łukowie pod numer tel. (25) 797 62 56.

W sprawach skarg i wniosków przyjmują:
codziennie oprócz dni wolnych od pracy w godz. 7.30 -15.30
w poniedziałki w godz. 14.00-17.00

*                                                                                                        Komendant  Powiatowy Policji w Łukowie

                                                                                               nadkom. Leszek Misiak

                                                                                                     tel. (25) 797 6216.


W sytuacjach szczególnych, gdy nie ma funkcjonariuszy Policji o zaistniałych zdarzeniach proszę informować służby dyżurne:

Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Łukowie
tel. całodobowo (25) 797 6210

tel. alarmowy 997 lub 112

Metryczka

Data publikacji 22.04.2009
Data modyfikacji 20.06.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Łukowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Komendant Powiatowy Policji w Łukowie
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Józwik
do góry