Struktura organizacyjna - Komenda Powiatowa Policji w Łukowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Strona znajduje się w archiwum.

Struktura organizacyjna

1) kierownictwo:

a) Komendant Powiatowy Policji,

b) I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji;

2) komórki organizacyjne w służbie kryminalnej:

a) Wydział Kryminalny;

3) komórki organizacyjne w służbie prewencyjnej:

a) Wydział Prewencji,

b) Wydział  Ruchu Drogowego,

c) Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prasowo – Informacyjnych;

4) komórki organizacyjne w służbie wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym:

a)Jednoosobowe Stanowisko do spraw Kontroli,

b) Zespół Kadr i Szkolenia,

c) Zespół Prezydialny,

d) Zespół Łączności i Informatyki,

e) Jednoosobowe Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej,

f) Zespół Wspomagający,

g) Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych.

Metryczka

Data publikacji 21.04.2009
Data modyfikacji 20.06.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Łukowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Komendant Powiatowy Policji w Łukowie
Osoba udostępniająca informację:
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Józwik
do góry