Komenda Powiatowa Policji w Łukowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Dziś jest: 29.01.2020, serwis aktualizowany: 09.01.2020 o godzinie: 08:54

Strona główna

 

KOMENDA  POWIATOWA  POLICJI 

W ŁUKOWIE

ul. Międzyrzecka 9

21-400 Łuków

tel. 25 797 6210

fax 25 797 6244

kpp.lukow@lu.policja.gov.pl

 

KOMISARIAT POLICJI W ADAMOWIE

komendant.kpadamow@lu.policja.gov.pl

 

KOMISARIAT POLICJI W STOCZKU ŁUKOWSKIM

komendant.kpstoczek@lu.policja.gov.pl

 

 

Informacje dla osób posługujących się językiem migowym

 

  

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

 

Portal BIP ma za zadanie:

 

służyć Obywatelom Polski - zapewnić im łatwy dostęp do ważnych informacji publicznych,

udostępnić podmiotom zobowiązanym do tworzenia własnych stron BIP - zbiór informacji, dotyczących Biuletynu Informacji Publicznej oraz sugerowanych rozwiązań praktycznego podejścia do realizacji Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia6 września 2001r.(Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

do góry