Komenda Powiatowa Policji w Łukowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Dziś jest: 24.02.2024, serwis aktualizowany: 16.02.2024 o godzinie: 08:58

Menu przedmiotowe

Strona główna

Komenda Powiatowa Policji w Łukowie

ulica Międzyrzecka 9

21-400 Łuków

telefon 47 814 72 10

telefax 47 811 17 20

e-mail: kpp.lukow@lu.policja.gov.pl

 

Komisariat Policji w Adamowie

ulica Generała Franciszka Kleeberga 5A

21 - 412 Adamów

telefon - 47 814 74 01

telefax - 47 811 17 27

e-mail: komendant.kpadamów@lu.policja.gov.pl

 

 

Komisariat Policji w Stoczku Łukowskim

ulica Wincentego Witosa 10

21 - 450 Stoczek Łukowski

telefon - 47 814 75 01

telefax - 47 811 17 26

e-mail: komendant.kpstoczek@lu.policja.gov.pl

 

 

  

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

 

Portal BIP ma za zadanie:

 

służyć Obywatelom Polski - zapewnić im łatwy dostęp do ważnych informacji publicznych,

udostępnić podmiotom zobowiązanym do tworzenia własnych stron BIP - zbiór informacji, dotyczących Biuletynu Informacji Publicznej oraz sugerowanych rozwiązań praktycznego podejścia do realizacji Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia6 września 2001r.(Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

do góry